Hồ sơ du học Nhật Bản

STT

Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị

Số lượng

Ghi chú

 

Liên quan đến học sinh

1

Giấy khai sinh

1

 Bản sao công chứng

2

Bằng tốt nghiệp cao nhất. VD Đại học, cao   đẳng, trung cấp

2

1 Bản gốc và 1 bản sao công chứng

Nếu đang học thì xin giấy chứng nhận      đang là sinh viên của trường.

1

Nội dung của Giấy chứng nhận bao gồm: tên, ngày tháng năm sinh, mã số SV nếu có, khóa học, khoa, ngành…

3

Bảng điểm cấp cao nhất

1

Bản sao công chứng.

4

Bằng tốt nghiệp Cấp 3

2

1 Bản gốc và 1 bản phôto công chứng

5

Học bạ Cấp 3

1

Bản sao công chứng

6

Sổ Hộ khẩu

1

Bản sao công chứng.

7

CMTND

2

Bản sao công chứng

8

Hộ chiếu (nếu có)

1

Photo

9

Ảnh 3x4

15

Chụp trong 3 tháng trở lại

10

CHứng nhận tiếng Nhật N5,N4 ….nếu có

1

Photo

11

Xác nhận công việc

1

Nếu học sinh đã và đang đi làm

 

 

 

 

 

Liên quan đến người bảo lãnh

1

CMTND

2

Bản sao công chứng

2

Sổ Hộ khẩu (nếu khác với sổ HK của
học sinh)

1

Bản sao công chứng

3

Sổ Tiết kiệm gửi ngân hàng

1

 Bản sao có đóng dấu đỏ của Ngân hàng

4

Giấy xác nhận số dư của ngân hàng

1

Bản gốc

6

Giấy xác nhận công việc

1

Bản gốc

7

Giấy xác nhận thu nhập

1

Bản gốc