Kỳ nhập học ở Nhật

     Ở Nhật Bản 1 năm có 4 kỳ nhập học (khác với Việt Nam chỉ có 1 kỳ nhập học tháng 9 hàng năm). Đó là tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Trong đó có 2 kỳ lớn gần như trường nào cũng tuyển là kỳ tháng 4 và tháng 10.

     Do có nhiều kỳ nhập học nên bất kỳ thời điểm nào các bạn muốn đi du học Nhật Bản đều có kỳ nhập học tương ứng. Tuy nhiên, tùy từng kỳ nhập học mà thời gian học khác nhau và điều kiện cũng khác nhau, Cụ thể như sau:

 

Kỳ tháng 1

Kỳ tháng 4

Kỳ tháng 7

Kỳ tháng 10

Đặc điểm

Kỳ phụ. Nên có trường có tuyển sinh, có trường không tuyển sinh.

Kỳ chính. Tất cả các trường đều tuyển sinh.

Kỳ phụ. Nên có trường có tuyển sinh, có trường không tuyển sinh.

Kỳ chính. Tất cả các trường đều tuyển sinh.

Thời gian học

1 năm 3 tháng

2 năm

1 năm 9 tháng

1 năm 6 tháng

Đối tượng

Tiếng Nhật tương đương N3 trở lên

Mới học tiếng Nhật

Mới học tiếng Nhật

Tiếng Nhật biết 1 chút, tương đương N5 trở lên

Tỷ lệ đỗ

Khó nhất trong các kỳ

Dễ nhất trong các kỳ

Tương đối cao

Tương đối cao

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển du học (trước 5 tháng mỗi kỳ)

Chậm nhất tháng 8 năm trước

Chậm nhất tháng 11 năm trước

Chậm nhất tháng 2 năm đó

Chậm nhất tháng 5 năm đó

Thời gian biết kết quả đỗ visa

Cuối tháng 11 năm trước

Cuối tháng 2 năm đó

Cuối tháng 5 năm đó

Cuối tháng 8 năm đó

Ngày sang Nhật

Tuần cuối tháng 12

Tuần cuối tháng 3

Tuần cuối tháng 6

Tuần cuối tháng 9